ბადის კუთხე თეთრი

0.15 

17×25 მწერსარინააღმდეგო ბადის ალუმინის შემკვრელი კუთხე